Zelené šílenství už není k smíchu. Teď jde o naše peníze a soukromí.

Zákon o zákazu kotlů na dřevo a uhlí jde do vlády. Postihne minimálně čtvrtinu občanů ČR

Toto je velmi zkrácená verze článku, který v celé délce je zde.

 

Aktualizováno 13.2.2012.
Nejhorší obavy se naplnily! Ministr Chalupa, člen ODS se evidentně nakazil nějakým zeleným virem a partyzánskou cestou poslaneckého návrhu podal pozměňovací návrh ke svému vlastnímu návrhu zákona o ovzduší a tento byl ihned schválen. To co nám přinese podrobně rozebereme jakmile budou pozměňovací návrhy zapracovány do textu, už nyní je však jasné, že je to ještě horší než návrh minulé vlády. Ani zelený pomatenec Miko si tehdy nedovolil zakázat provoz již nainstalovaných a provozovaných domácích kotlů. Pokud si třeba vloni někdo koupil kvalitní kotel Viadrus a těšil se, že bude topit dřevem dalších klidně 40 let, má utrum. Po deseti letech, v roce 2022 bude nucen tento kotel odstavit. Nebudou jiz v zimě mrznout jen bezdomovci, ale mrznout ve svých domech budou lidé, kteří nebudou schopni vydat 100 tisíc na nový "ekologický" kotel. Žádné dotace přitom aktuálně nejsou. Omezený program pro Moravskoslezský kraj vyčerpal prostředky na dotace během jedinného dopoledne. Stránky www.teplodomova.net bohužel nejsou funkční a email teplo.domova@email.cz mi také někdo hacknul, takže jsem o něj přišel. Další info bude zde.

Aktualizováno 27.3.2011.
Výše popsaná novela zákona obsahující nízkoemisní zóny byla posleneckou sněmovnou schválena. Nyní je na senátu jak se k věci postaví.
Časopis Týden k tomu dne 27.3.2011 mimo jiné napsal:
„Pokud nízkoemisní zóny některá česká města přece jen vytvoří, vjezd do nich by měla zakázána především starší auta, která právě vypouštějí do ovzduší větší množství škodlivých látek. Podmínky by si již určila města sama. Kdyby se český systém podobal například tomu v Německu, kde se do žádné takzvané ekologické zóny nedostanou auta na benzín starší sedmnácti let nebo naftové vozy staré více než čtrnáct let, nemohly by do nízkoemisních zón vjet dvě třetiny českých aut. Zda novela zákona o ochraně ovzduší projde, nyní rozhodne senát."

Aktualizováno 22.2.2011.
Mezi humbukem kolem úplátkářských afér a krachem „zelená úsporám“ úplně zaniklo, že je v poslanecké sněmovně projednávána část původního návrhu zákona o ovzduší, která se týká automobilového provozu zde: text návrhu. Pokud zákon bude schválen, bude možno vyhlašovat tzv. nízkoemisní zóny, do nichž bude v případě vyhlášení smogové situace (na ostravsku většina zimního období) zakázán vjezd vozidlům, která ministerstvo vyhláškou označí za neekologická. Obyčejný občan, který nemá nejnovější auto, tak nejen bude nucen dýchat špinavý vzduch, ale navíc bude muset šlapat pěšky. Zatímco okolo bude jezdit jeden kamion za druhým, protože ty mají patřičné papíry o emisích v pořádku. Že jeden i nejmodernější kamion vypustí do ovzduší více škodlivin než stará škodovka nikoho nezajímá. Je vidět, že vláda zdravého rozumu je ještě hodně vzdálená...
Doufejme, že touto salámovou metodou nám po kouscích nebude postupně naservírovám celý zákon o zákazu kotlů!

Aktualizováno 31.7.2010.
Máme po volbách, ve kterých se Zelení díky Bohu a rozumné většině občanů nedostali do parlamentu. Nový ministr se prozatím jeví býti velmi rozumným. Už se nechal slyšet, že utne penězovod z kapes odběratelů elekřiny do kapes provozovatelům solárních elektráren. O kotlech zatím, pokud vím, nemluvil. Doufejme, že i v tomto případě zvítězí zdravý rozum. Bohužel Ministerstvo životního prostředí funguje dál a lidé, kteří vymysleli mimo jiné zákon o němž je tento článek jsou stále ve svých funkcích. Nebezpečí tu proto stále je. I ten zákon o zákazu kotlů (zákon "O ovzduší") je stále ještě ve hře. Zelená lobby sice dostala těžkou ránu, jejich ambice být nad všemi (viz článek o tom, jak MŽP toužilo být nadřízeno všem ostaním ministerstvům a kontrolovat zda jsou dost "zelené". Okamžitě však následovala rezignace ministra) ostatními byly voliči zašlapány, ale pořád tu jsou a čekají na příležitost pokoutně prosadit nějakou zelenou zrůdnost.
Proto nesmíme na tuto problematiku zapomenout. V tichosti se zákon může kdykoliv vrátit!

Zelení na Ministerstvu životního prostředí připravili zákon o zákazu kotlů na dřevo a uhlí. Postihne minimálně čtvrtinu občanů ČR. Stát nám hodlá zakázat topit dřevem a uhlím v běžných kotlech!

Zákon už je připraven!

Povoleny budou jen automaty na peletky a kotle zplyňovací (a prozatím malé kotle pod 15 kW, které téměř nikdo nemá). Všechny ostatní bude zakázáno vyrábět, prodávat a majitel kotle bude platit 3000,- Kč ročně za údajné znečišťování. Každý bude nucen se podrobit kontrolám a prohlídkám svého domu při pouhém podezření, že provozuje kotel. Při porušení zákona pokuta 30 000,- Kč. Navíc je tu velké nebezpečí pozdějšího zpřísňování pravidel.

Tento zákon je největším zásahem do soukromí a svobody jednotlivce za posledních 20 let. Právo rozdělat si oheň a ohřát se u něj se nepokusil lidem nikdo sebrat od počátku lidstva. Až dosud. Ony totiž i ty současné kotle jednou doslouží a pak už je prostě nebude čím nahradit, protože výroba bude zakázaná.

Postavíte se na odpor, nebo vytáhnete bez mrknutí 100 až 300 tisíc Kč za „ekologický“ kotel?!

Nedejme se!
Požadujme:
1. stažení návrhu zákona
2. zrušení Ministerstva životního prostředí!
3. ústavní garanci práva topit běžnými palivy

Podrobnější článek, včetně klíčových paragrafů zákona a odkazu na plný text zákona na webu Vlády ČR
Informujte své známé, zastavme zelenou totalitu dokud to ještě jde!
Stáhněte si tento text v pdf.


Pokud se chcete zapojit do protestů proti tomuto nesmyslnému zákonu, pište na email: teplo.domova@email.cz


© Sdružení Teplo domova

Místo pro Vaši reklamu

Aktuality:
www.teplodomova.net Už je v provozu a funguje i FORUM. Můžete diskutovat.