Zelené šílenství už není k smíchu. Teď jde o naše peníze a soukromí.

Zákon o zákazu kotlů na dřevo a uhlí jde do vlády. Postihne minimálně čtvrtinu občanů ČR

Aktualizováno 31.7.2010.
Máme po volbách, ve kterých se Zelení díky Bohu a rozumné většině občanů nedostali do parlamentu. Nový ministr se prozatím jeví býti velmi rozumným. Už se nechal slyšet, že utne penězovod z kapes odběratelů elekřiny do kapes provozovatelům solárních elektráren. O kotlech zatím, pokud vím, nemluvil. Doufejme, že i v tomto případě zvítězí zdravý rozum. Bohužel Ministerstvo životního prostředí funguje dál a lidé, kteří vymysleli mimo jiné zákon o němž je tento článek jsou stále ve svých funkcích. Nebezpečí tu proto stále je. I ten zákon o zákazu kotlů (zákon "O ovzduší") je stále ještě ve hře. Zelená lobby sice dostala těžkou ránu, jejich ambice být nad všemi (viz článek o tom, jak MŽP toužilo být nadřízeno všem ostaním ministerstvům a kontrolovat zda jsou dost "zelené". Okamžitě však následovala rezignace ministra) ostatními byly voliči zašlapány, ale pořád tu jsou a čekají na příležitost pokoutně prosadit nějakou zelenou zrůdnost.
Proto nesmíme na tuto problematiku zapomenout. V tichosti se zákon může kdykoliv vrátit!

Aktualizováno 22.2.2011.
Mezi humbukem kolem úplátkářských afér a krachem „zelená úsporám“ úplně zaniklo, že je v poslanecké sněmovně projednávána část původního návrhu zákona o ovzduší, která se týká automobilového provozu zde: text návrhu. Pokud zákon bude schválen, bude možno vyhlašovat tzv. nízkoemisní zóny, do nichž bude v případě vyhlášení smogové situace (na ostravsku většina zimního období) zakázán vjezd vozidlům, která ministerstvo vyhláškou označí za neekologická. Obyčejný občan, který nemá nejnovější auto, tak nejen bude nucen dýchat špinavý vzduch, ale navíc bude muset šlapat pěšky. Zatímco okolo bude jezdit jeden kamion za druhým, protože ty mají patřičné papíry o emisích v pořádku. Že jeden i nejmodernější kamion vypustí do ovzduší více škodlivin než stará škodovka nikoho nezajímá. Je vidět, že vláda zdravého rozumu je ještě hodně vzdálená...
Doufejme, že touto salámovou metodou nám po kouscích nebude postupně naservírovám celý zákon o zákazu kotlů!

Aktualizováno 27.3.2011.
Výše popsaná novela zákona obsahující nízkoemisní zóny byla posleneckou sněmovnou schválena. Nyní je na senátu jak se k věci postaví.
Časopis Týden k tomu dne 27.3.2011 mimo jiné napsal:
„Pokud nízkoemisní zóny některá česká města přece jen vytvoří, vjezd do nich by měla zakázána především starší auta, která právě vypouštějí do ovzduší větší množství škodlivých látek. Podmínky by si již určila města sama. Kdyby se český systém podobal například tomu v Německu, kde se do žádné takzvané ekologické zóny nedostanou auta na benzín starší sedmnácti let nebo naftové vozy staré více než čtrnáct let, nemohly by do nízkoemisních zón vjet dvě třetiny českých aut. Zda novela zákona o ochraně ovzduší projde, nyní rozhodne senát."

Možná už jste něco zaslechli o novém zákonu, připravovaném našimi zelenými osvícenci na ministerstvu životního prostředí. První o něm mluvil ještě Bursík, ale to byly jen nejasné obrysy. Bursík je pryč, ale jeho zákon zůstal. (Na konci článku jsou klíčové paragrafy a odkazy na plné znění na webu ministerstva.)

Předmětem tohoto zákona „o ochraně ovzduší“ je naprostý zákaz výroby a prodeje kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí apod.) nad 15 kW, mimo zplyňovací a automatické na peletky. Tedy zákaz všech prohořívacích a odhořívacích kotlů s ručním přikládáním. To vyplývá z minimálních emisních parametrů dle tohoto zákona.

Kdo tyto kotle již má bude platit poplatek  3000,- ročně. V prvních letech je to sice méně, ale to je jen způsob jak lidi oblafnout. Kdo zákon poruší nebo neumožní kontrolu tak pokuta 30 tisíc. Samozřejmě opakovaně při každé kontrole. Dobré, že?

Pokud v rodinném domku (chalupě, chatě nebo kdekoliv jinde), topíte dřevem nebo uhlím a nemáte zplyňovací (pyrolýzní) kotel nebo automat na peletky tak si můžete být jisti, že Vás tento zákon postihne. Přímo v důvodové zprávě k tomuto zákonu je uvedeno, že celkový počet domácností v rodinných a bytových domech, které v lokálních topeništích topí uhlím je v ČR asi 560 tisíc. To je asi 2 a čtvrt milionu občanů. Další tisíce domácností topí dřevem a ty to postihne úplně stejně.

Nedávno se v TV vyjádřil ministr životního prostředí, že zákon hodlá do konce měsíce března předložit do vlády. I pokud by ho vláda odmítla, půjde do parlamentu, kde může být schválen. Zelení manipulátoři na to totiž jdou chytře. Už několik měsíců jsou sdělovacími prostředky vypouštěny manipulativní informace o nezodpovědných lidech topících PET lahvemi a o nutnosti s tím něco udělat. Ano, v tomto 70 stránkovém zákonu je celých 6 řádků zakazujících spalovat odpad. Ovšem spalování PETek je zcela jistě jen záminka.

Není vůbec pravda, že by lidé hromadně pálili odpad. My Češi a  Moravané patříme mezi nejvíce recyklující národy v Evropě vůbec. Jde jen o to, že se politici snaží nás dále znesvéprávnit a vytvořit další armádu státních darmožroutských úředníků, kteří budou moudře lézt lidem do soukromí a budou za svoji zbytečnou činnost placeni jak ze státní kasy = tj. našich daní, tak i  výběrem u kontrolovaného. Připomínám, že každý má ročně platit 3000,- Kč za údajné znečišťování a také každé 3 roky zaplatit kontrolu kotle. K tomu ještě pokuty v desetinásobné výši.

Tento zákon je největším zásahem do soukromí a svobody jednotlivce za posledních 20 let. Troufnu si dokonce tvrdit, že právo rozdělat si oheň a ohřát se u něj se nepokusil lidem nikdo sebrat od počátku lidstva. Až dosud. Ony totiž i ty současné kotle jednou doslouží a pak už je prostě nebude čím nahradit, protože výroba bude zakázaná. Nyní se budou tisíce lidí živit tím, že nás budou kontrolovat v našich domech (v podstatě jde o domovní prohlídku), zda tam nemáme zakázaný kotel, nebo zda jsme v něm nespálili něco zakázaného a podobně. K tomu jsou v zákoně připraveny postupy a pravomoci. Úředníci budou dostávat údaje od distributorů energií (Čez, plynárny, teplárny apod.) ze kterých vyčtou, že odebíráte příliš málo na to, abyste s tím mohli vytápět Váš dům či byt. Toto dnes samozřejmě může dělat počítač, který sám vytvoří seznam podezřelých „ekozločinců“. Úředníci  k Vám pošlou kontrolu, která Vám proleze celý dům a pokud nalezne zakázaný kotel (to, že v něm netopíte je zajímat nebude) udělí pokutu 30 000,- Kč. Pokud tohle bezprecedentní omezení opravdu projde, můžeme očekávat, že omezování bude pokračovat a zákaz se bude brzy týkat všech kotlů bez omezení výkonu a také běžných kamen vytápějících jen jednu místnost. Majitelé krbových kamen by se měli třást už nyní. Mimochodem krbová kamna nad 15kW s teplovodním ohřevem tento zákon zakazuje už v připraveném znění.

Zákon také obsahuje další perličky. Například pokud budete stavět nebo rekonstruovat dům a v blízkosti Vašeho domu vede nebo bude plánovaný nějaký teplovod, budete mít povinnost se připojit. Cena v podstatě nerozhoduje. Zákon stanoví jako podmínku pouze: „je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné“. Ne tedy ekonomicky výhodné, ale pouze přijatelné. O tom ovšem nebudete rozhodovat Vy, ale úředník. Dobrý byznys pro provozovatele centrálních výtopen, že?

Dále zákon zakazuje ohníčky na zahradách a vlastně kdekoliv. Zapálit budete moci jen suché dřevo. Pálení listí a všeho takového  bude zakázáno.

Dále zákon umožňuje ve městech vyhlášení tzv. nízkoemisních zón, kam budou mít v případě smogu auta zakázaný vjezd v závislosti na své emisní kategorii. Vyhláškou ministerstvo stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií.

Máme tedy dvě možnosti.

  1. Podvolit se této zelené totalitě, vyhodit naše spolehlivé a ekonomické kotle na levné dřevo či uhlí, vytáhnout z úspor 100 až 300 tisíc na nový zplyňovací kotel nebo automatický kotel na peletky či štěpku a dále platit za toto palivo přemrštěné ceny nebo přejít na plyn (ovšem s rizikem, že zrovna v největších mrazech  nějaký soudruh na východě zavře kohoutek). Cenu plynu ovšem nikdo negarantuje ani na půl roku.
  2. vzepřít se takovému zákonu a založit sdružení či hnutí za teplo našich domovů.

Pokud by někoho napadlo vyřešit to tak jak se za války schovávaly zásoby apod. a zazdít kotel do nějaké tajné místnosti někde ve sklepě, tak na to rovnou zapomeňte. Pokud by se Vám už povedlo dokonale zamaskovat kouřovod, přívod spalovacího vzduchu a hlavně teplovodní potrubí, tak Vás dostane dnešní technika. Termokamera ukáže zdroj tepla přes několik zdí klidně zvenku.

Za pozornost také stojí fakt, že většina dosud používaných pyrolýzních (zplyňovacích) kotlů nepřežila více než 7 let. O životnosti kotlů automatických si nedělám také velké iluze. To by znamenalo mít připravenu sumu 100 až 300 tisíc na kotel každých 7 let.

Všechno tohle se děje pod vlajkou boje proti chiméře globálního oteplování. Budou se jistě odvolávat na směrnice EU, ty jsou ovšem nezávazné. To vyplývá i ze samotné předkládací zprávy. Úředníci zvažovali 3 varianty :

  1. nedělat nic (ano je to možné, protože směrnice je nezávazná)
  2. převést jen směrnici do našeho právního řádu
  3. využít situace k radikální změně zákona.

Samozřejmě, že si vybrali třetí možnost.

Přitom ekologický dopad spalování dřeva je naprosto zanedbatelný. Na mém komínu lze stěží poznat zda se vůbec topí. Ty pyrolýzní a automatické kotle mají parametry lepší jen teoreticky. Co letí z komínů centrálních výtopen také nikdo neví, protože se měří jen určité látky. Bohužel dnes nerozhodují fakta, ale orazítkované papíry.

Ani dnes všemi pády skloňovaný „ďábelský“ plyn CO2 nemůže být pravým důvodem, protože  spalování dřeva je CO2 neutrální, je to obnovitelný zdroj energie, strom vyroste, do dřevní hmoty se uloží CO2 , spálením se uvolní, vyroste strom, do dřevní hmoty se uloží CO2 a tak pořád dokola.

Možná je za tím jen obyčejná závist. Jak napsal jeden diskutující na jednom serveru, než byl jeho příspěvek vymazán správcem:

„Člověk se celé léto dře aby nadělal dřevo na zimu a něco ušetřil a za jeho zády mu závistivý úředník závidí úsporu. Bohužel naše státní správa je už tak rozbobtnalá, že nestačí peníze, a už ani půjčené peníze na platy úředníků, tak úředník špekuluje, kde by se dalo vybrat na jejich letošní valorizaci platů. A nyní jsme byli vybráni my, provozovatelé kotlů na pevná paliva. Ano my jsme byli letos vybráni, my to budeme platit, jejich valorizaci platů. Lidi nedejme se a postavme se proti této zlovůli, už pohár přetekl. Že nám neustálým zvyšováním DPH zdražují potraviny a jiné nezbytné věci jsem skousnul, ale aby nám brali i teplo domova pro naše děti a rodiny , to už je moc. To se máme doma klepat zimou při 20 stupních jak lidé topící plynem a elektřinou? Ať nejsou líní a hnou zadkem a budou se moci také ohřát. Něco mě říká, že pokud se lidé nepostaví, je to jen začátek velkého zdražování. Elektřina a plyn už jsou neúnosně drahé a my, lidé topící pevnými palivy, platíme nízké odvody DPH a proto nám to bude dopočítáno v dani na kotle. Každý z nás má možnost se tomuto postavit, apelujme na poslance, popřípadě bude-li to nutné, začněme demonstrovat. Přesně tak to dělají státní paraziti a vždy uspějí, protože jsou vidět!!“

Ale možná jde dokonce o to, připravit nás o svobodu a soukromí, o to, co dělá člověka člověkem. O oheň, teplo našich domovů. Pokud se necháme připravit o tohle, necháme se příště připravit o cokoliv.

Trošku si to otestovali se solárními panely na výrobu elektřiny. Tyto vyrábějí proud 12 krát dráž než běžné elektrárny. Rozdíl neplatí imaginární stát, ale přímo my. Je to zvláštní položka na každém účtu za elektřinu. Čím více bude těchto elektráren, tím dražší bude elektřina. Divím se, že se proti nim ještě nezvedl žádný odpor. Zřejmě právě tato pasivita v podstatě vydíraných lidí dala odvahu zeleným osvícencům sepsat tento zákon.

Nedejme se!

Založme sdružení, požadujme stažení návrhu zákona a rozpuštění Ministerstva životního prostředí! Je třeba mít pořádný cíl a zaujmout tím sdělovací prostředky a veřejnost. Ostatně si nevzpomínám, že by to ministerstvo něco užitečného udělalo. Jeho agendu převezmou ostatní ministerstva. Jediný přínos je program „Zelená úsporám“ a ten by lépe zvládlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ostatně o mnohem více miliard než přinese „Zelená úsporám“ nás zelení připraví díky tomu, že na 20 let zákonem garantovali přemrštěné výkupní ceny provozovatelům solárních elektráren.
Pokud se chcete zapojit nebo alespoň projevit podporu, pište na email: teplo.domova@email.cz

Chystáme diskusní fórum, když o tom bylo diskutováno na jednom odborném serveru tak správce postupně smazal dvě třetiny příspěvků. A to ani jeden z nich nebyl vulgární. Proto založíme vlastní forum a připravujeme petici. Vaše návrhy prozatím zasílejte na náš email (teplo.domova@email.cz).

Celý návrh zákona si můžete přečíst v originále zde a důvodovou zprávu zde

Klíčové paragrafy zákona:

Názvosloví a poznámky:

kotel = spalovací stacionární zdroj

parametry kotlů dle přílohy zákona jsou přísnější než dnešní kategorie č. 3

na konci je jako doplněk paragraf umožňující zakázat z důvodu kvality ovzduší provoz aut.

§ 14

Poplatek za spalovací stacionární zdroj

(1) Poplatek za spalovací stacionární zdroj se platí ze spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 15 do 300 kW včetně, který nesplňuje technické a emisní požadavky stanovené v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto zákonu.

(2) Poplatníkem poplatku podle odstavce 1 je vlastník rodinného domu a vlastník bytové jednotky v bytovém domě, pokud nebylo prokázáno, že využívá k vytápění

a) energii dodanou z veřejné distribuční sítě,

b) energii dodanou z tepelné přenosové soustavy,

c) spalovací stacionární zdroj na kapalná paliva,

d) spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 15 kW nebo

e) spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 15 do 300 kW včetně, který splňuje technické a emisní požadavky stanovené v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto zákonu.

(3) K prokázání splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) zašlou dodavatelé energií) příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 28. února 2015 tyto údaje o svých odběratelích platné k 1. lednu 2015:

a) jméno a příjmení

b) adresa místa trvalého pobytu

c) kategorie spotřeby

d) údaje o spotřebě energie za předchozí kalendářní rok v gigajoulech.

Dodavatelé energií jsou dále povinni každoročně do 28. února daného kalendářního roku zaslat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny v těchto údajích platné k 1. lednu daného kalendářního roku. Takto získané údaje o odběratelích může obecní úřad obce s rozšířenou působností využít pouze k účelu podle věty první. Dodavatel informuje předem odběratele o tom, jaké údaje o něm a pro jaký účel budou podle tohoto zákona poskytnuty a zároveň určí lhůtu, v níž mohou odběratelé zaslat písemný nesouhlas s jejich poskytnutím.

(4) Splnění podmínky uvedené pod písmenem d) prokazuje vlastník rodinného domu a vlastník bytové jednotky čestným prohlášením, které zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 28.února 2015 a poté vždy do 30 dnů od změny rozhodných údajů. K prokázání splnění podmínky uvedené pod písmeny c) a e) slouží protokol o kontrole doručený obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 17 odstavce 6.

(5) Roční výše poplatku podle odstavce 1 činí v prvním roce 500 Kč. V každém dalším roce se poplatek zvyšuje vždy o 500 Kč, a to až do výše 3000 Kč.

(6) O poplatku za spalovací stacionární zdroj podle odstavce 1 rozhodne do 30. června příkazem podle jiného právního předpisu) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa stacionárního zdroje. Tento obecní úřad poplatek také vybírá a vymáhá. 50 % výnosu z těchto poplatků je příjmem obce, na jejímž území se stacionární zdroj nachází, a 50 % je příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje obec o výši poplatků za poplatkové období.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob, jakým je prokazováno využívání energie z veřejné distribuční sítě nebo z tepelné přenosové soustavy k vytápění.

§ 16

Povinnosti fyzických a právnických osob

(1) Osoba uvádějící na trh paliva smí na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Osoby uvádějící na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku. Rozsah a vzor hlášení stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Osoba uvádějící na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle jiného právního předpisu4), že spalovací stacionární zdroj splňuje technické a emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu.

(3) V otevřených ohništích lze spalovat jen suché dřevo a vysušené rostlinné materiály, neznečištěné chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

(4) Odpad15), s výjimkou odpadu uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být spalován nebo spoluspalován jen ve spalovně odpadu nebo ve stacionárním zdroji, ve kterém je odpad spoluspalován, a v souladu s podmínkami pro spalování nebo spoluspalování odpadu. Spalování nebo spoluspalování odpadu je možné pouze pod dohledem osoby autorizované pro dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním zdrojem, ve kterém je spoluspalován odpad.

32000L0076

(5) Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění centrálních zdrojů tepla nebo obnovitelných zdrojů energie, u kterých nedochází ke znečišťování v místě jejich provozu.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na kvalitu paliv, formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků, technické a emisní parametry pro spalovací stacionární zdroje a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití centrálních zdrojů tepla nebo obnovitelných zdrojů energie, u kterých nedochází ke znečišťování v místě jejich provozu.

§ 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti či technologie související s provozem stacionárního zdroje, která mají vliv na úroveň znečištění, pouze v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,

b) dodržovat emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu podle § 4,

c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva určená výrobcem stacionárního zdroje, popřípadě paliva uvedená v povolení k provozu podle § 11 odst. 1 písm. c) nebo g); toto ustanovení se nevztahuje na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu s jinými právními předpisy),

d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o výskytu látek ovlivňujících klimatický systém Země a jejich prekurzorů u tohoto stacionárního zdroje,

e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem nebo krajským úřadem a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a zařízením souvisejícím s provozem stacionárního zdroje, která mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování, kontroly provozu a technického stavu,

f) provést opatření ke zjednání nápravy uložené inspekcí nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 21 odst. 1,

g) dodržovat zvláštní podmínky provozu a opatření v průběhu smogové situace,

h) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 2.

Povinnost uvedená pod písmenem e) se na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, bytovém domě nebo bytu, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, vztahuje pouze v rámci ověření skutečností podle § 14 odstavce 1 písm. d) nebo v rámci kontroly výkonu činnosti autorizované osoby podle § 38 odst. 1 písm. g) a plánovaná kontrola musí být oznámena provozovateli písemně nejméně 14 dní předem.

(2) Neumožní-li provozovatel spalovacího stacionárního zdroje sloužícího jako zdroj tepla a umístěného v rodinném domě, bytovém domě nebo bytu přístup ke stacionárnímu zdroji podle odstavce 1 písm. e) a nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, má se za to, že provozuje spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu od 15 do 300 kW včetně na pevná paliva, který nesplňuje technické a emisní požadavky podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak postupuje podle § 14 odst. 6.

(3) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 15 do 300 kW včetně, který není umístěn v rodinném domě, bytovém domě nebo bytu, může provozovat tento zdroj pouze v případě, že zdroj splňuje emisní a technické parametry stanovené v příloze č. 9 k tomuto zákonu. Splnění těchto podmínek se prokazuje způsobem uvedeným v odstavci 6.

(6) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 15 kW do 300 kW včetně je kromě povinností uvedených v odstavci 1 dále povinen provádět minimálně jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím autorizované osoby zjištění emisních parametrů stacionárního zdroje podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, kontrolu technického stavu stacionárního zdroje a kontrolu a seřízení provozu stacionárního zdroje a protokol o této kontrole zaslat na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů od jeho obdržení od autorizované osoby.

(7) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

§ 24

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) spaluje v rozporu s § 16 odst. 3 v otevřených ohništích jiné materiály než dřevo nebo suché rostlinné materiály,

b) nedodržuje emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b),

c) neuvádí do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj pouze v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem, jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem podle § 17 odst. 1 písm. a),

d) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. c),

e) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d),

f) neprovede opatření ke zjednání nápravy uložené inspekcí podle § 17 odst. 1 písm. f),

g) neprovede kontrolu technického stavu stacionárního zdroje a kontrolu provozu a seřízení stacionárního zdroje podle § 17 odst. 6,

h) nezašle protokol o kontrole podle § 17 odst. 6 nebo

i) spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW paliva uvedená v § 17 odst. 7.

32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo h),

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až g) nebo i).

32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076

§ 12

Nízkoemisní zóny

(1) Pokud došlo k překročení některého z imisních limitů uvedených v bodech 1 až 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, může obec na svém území stanovit nařízením) zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

(2) Obec v nařízení vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají povolen vjezd do této zóny. Obec může stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny pro případy vzniku smogové situace podle § 10 odst. 3. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy7), po které je možné zajistit stejné dopravní spojení.

(3) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný úřad postupem podle jiného zákona). Začátek a konec nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní značkou zóny zákazu vjezdu podle jiného zákona8) s dodatkovou tabulkou, která vymezí vozidla s emisními kategoriemi, na které se zákaz vjezdu do zóny nevztahuje. Vjezd do nízkoemisní zóny je povolen pouze pro silniční motorová vozidla označená plaketou vydanou ministerstvem s uvedením příslušné emisní kategorie podle prováděcího předpisu a v souladu s podmínkami, stanovenými příslušnou dopravní značkou. Porušení této povinnosti je přestupkem podle jiného zákona).

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní kategorií a výjimky z pravidel provozu v nízkoemisních zónách.
Pokud se chcete zapojit do protestů proti tomuto nesmyslnému zákonu, pište na email: teplo.domova@email.cz


© Sdružení Teplo domova

Místo pro Vaši reklamu

Aktuality:
www.teplodomova.net Už je v provozu a funguje i FORUM. Můžete diskutovat.